İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

13. Yüzyıl Anadolu İslam Düşüncesi — Prof. Dr. Hayri Kaplan

Topluluğumuz 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 17.00’de “13. Yüzyıl Anadolu İslam Düşüncesi” başlıklı konferans için Prof. Dr. Hayri Kaplan’ı ağırladı.

Konuşmacının Kısa Özgeçmişi:

Prof. Dr. Hayri Kaplan, lisans eğitimini (1988) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamlamış, yüksek lisans derecesini (1995) ve doktora derecesini (2001) Ankara Üniversitesinden almıştır. 1992-1999 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. 1999-2019 yıllarında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde akademik çalışmalarını yürütmüş, 2019 yılında Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesine katılmıştır.

Tasavvuf ve tarihi üzerine çalışmalar yapan Hayri Kaplan’ın, Tahrif ve Tashih: 13. Yüzyıl Anadolu İslam Düşüncesi Üzerine İncelemeler başlıklı telif ve Rifâîlik ile ilgili çeviri kitapları bulunmaktadır. Anadolu İslam Düşüncesi ve tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Kaplan, Fahruddîn er-Râzî, Ahmed er-Rifâ‘î, Mevlânâ, Şemsüddîn el-Mizzî, Hacı Bayram, Şa‘rânî üzerine çalışmalar yapmış; Ahi Evran’ın menkıbevi ve tarihsel hayatını araştırmaktadır. Tasavvuf ağırlıklı olmak üzere Tefsir, Hadis, Fıkıh, Tarih, Kelam, Felsefe gibi İslami ilimlerin hemen her alanına ilişkin yazma eserleri ve katalog bilgilerini içeren dijital bir kütüphane oluşturma idealini gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam’da Bilim ve Teknik kitabının Türkçe çevirisini yayına hazırlayanlardandır.

Yorumlar kapatıldı.